แถลงข่าว โครงการภูเก็ตเมืองศิลปะ แห่งการสร้างสรรค์ (World Art Creative City)
ข่าว ภูเก็ต

แถลงข่าว โครงการภูเก็ตเมืองศิลปะ แห่งการสร้างสรรค์ (World Art Creative City)

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คุณนวลละออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย คุณสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ศิลปินอาวุโสและที่ปรึกษานายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์ฯ และคุณอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดทำโครงการภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ (World Art Creative City) เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ โดยนำศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ระดับโลก โดยมี นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางอ้อมเดือน ผิวทอง หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ เดอะวิจิตรรีสอร์ทภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.