สกสว. ลุยมาตรการ BCP หนุนบุคลากรทำงานจากบ้าน Work From Home
ข่าว ทั่วไทย

สกสว. ลุยมาตรการ BCP หนุนบุคลากรทำงานจากบ้าน Work From Home

เนื่องด้วยสถานการความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า รัฐบาลจะมีประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคมนี้

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ เป็นไปอย่างมีศักยภาพแม้เกิดวิกฤตและสอดคล้องกับพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงได้ประกาศ มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) โดยศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศจากภาครัฐเรื่องการยกระดับมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค สกสว. จึงได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส ดังกล่าว รวมถึงแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให้การดำเนินงานของ สกสว. เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก สกสว. จึงปิดทำการในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 นี้ เพื่อซ้อมแผน BCP และการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) โดยจะเปิดทำการตามปกติในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่มีความพลวัต หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือ สถานการณ์ใดๆ สกสว. จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป โดยประชาคมวิจัยยังคงสามารถประสานงาน หรือติดต่อประสานงานได้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้คงเดิม และขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวผ่านทางช่องทางศูนย์ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและการแถลงข่าวของรัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรีระบุ เพื่อให้ประเทศก้าวผ่านวิกฤต มีผู้ป่วยและสูญเสียในสถานการณ์ดังกล่าวให้น้อยสุดเท่าที่จะเป็นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.