สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ตำบลฉลอง เข้ารับใบเกียรติคุณ
ข่าว ภูเก็ต

สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ตำบลฉลอง เข้ารับใบเกียรติคุณ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความยินดี แก่ นางมาลัย วงษ์เทวัญ สตรีชาวตำบลฉลอง หมู่ที่ 9 ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ณ ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีเพื่อนกลุ่มชมรมสตรีตำบลฉลองร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.