ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก ให้กับเที่ยวบินที่ WK051
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก ให้กับเที่ยวบินที่ WK051

วันที่ 3 เม.ย.63 เวลา 00.25 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบินอีเดลเวสส์แอร์ (Edelweiss Air) เที่ยวบินที่ WK051 ซึ่งมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต – เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมผู้โดยสารและลูกเรือ จำนวน 192 คน ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมารับผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่สายการบินร่วมกันอำนวยความสะดวก ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศไทยท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.