เมืองไทย Wellness Day @ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

เมืองไทย Wellness Day @ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ เมืองไทย Smile Club บริษัทเมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน “เมืองไทย Wellness Day @ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต” เพื่อดูแลสุขภาพกายและใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มประกันสุขภาพผ่านกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพประจำปี โดยคณะแพทย์และพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ฟังเทคนิคการดูแลสุขภาพตาโดย พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระจกตา และการดูแลสุขภาพใจด้วยการฟังธรรมะสนุกแฝงข้อคิดจากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีนพ.สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.