ทต.ฉลอง จัดประชุมหลายฝ่าย เตรียมการจัดงานประจำปีวัดฉลอง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง จัดประชุมหลายฝ่าย เตรียมการจัดงานประจำปีวัดฉลอง

วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฉลอง เพื่อหารือเรื่องการจัดงานประจำปีวัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ จันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกฯ นายทนง โตนด ประธานสภาฯ นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการทุกกอง เข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดงานประจำปีวัดฉลองในปี 2560 นี้ จัดขึ้นเพื่อหารายได้จัดซื้อสิ่งของและเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ฉลอง เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เป็นต้น โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2560 ซึ่งข้อความประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ จะใช้ภาษา 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา เพื่อให้คนต่างชาติจะได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริจาคสมทบทุนตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.