อบจ.ภูเก็ตเปิดสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk Way)
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ตเปิดสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk Way)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน เปิดสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk Way) โดยนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานโดยมี หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมงาน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการจัดทำสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk Way) เพื่อจัดทำสะพานไม้ ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง 419 เมตร เชื่อมต่อจากประตูเมืองภูเก็ต ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อไม้ และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำสะพานไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยว เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวที่รักษาคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อไปในอนาคต ประตูเมืองภูเก็ตจะเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถพายเรือคายัคชมธรรมชาติป่าชายเลน เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.