ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก Vistajet รับผู้โดยสารที่ตกค้าง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก Vistajet รับผู้โดยสารที่ตกค้าง

วันที่ 1 พ.ค.63 เวลา 10.05 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน Vistajet เที่ยวบินพิเศษที่ VJT968 เพื่อรับผู้โดยสารที่ตกค้างจำนวน 14 คน ที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกำหนดเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการนี้ พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และพนักงานสายการบิน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางกลับฯ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.