แอพลิเคชั่นเพื่อ นักท่องเที่ยว VISA ON ARRIVAL
ข่าว ภูเก็ต

แอพลิเคชั่นเพื่อ นักท่องเที่ยว VISA ON ARRIVAL

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแอพลิเคชั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้สำหรับการขอ VISA ON ARRIVAL

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต/อนุกรรมาธิการท่องเที่ยว ในคณะกรรมาธิการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ โดยมี พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาติดตามความคืบหน้าการจัดทำแอพลิเคชั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้สำหรับการขอ VISA ON ARRIVAL (VOA) ในระบบออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้งานกับนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนที่เดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสัญชาติจีน ลดความคับคั่งบริเวณจุดให้บริการ VOA ของด่านตรวจคนเข้าเมือง ทภก.ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. รวมทั้งนกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

การนี้ พล.ต.ท.ณฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมและหารือในประเด็นดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 301 อาคารรัฐสภา 2 ถ.อู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.