ทดสอบ เทอร์โมสแกน ณ หน้า VIP Lounge ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ทดสอบ เทอร์โมสแกน ณ หน้า VIP Lounge ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

วันที่ 1 ก.พ. 63 เวลา 14.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทดสอบเครื่องเทอร์โมสแกน ณ หน้า VIP Lounge ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า โดยผู้บริหารของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นของประเทศไทย จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต การนี้ นางสาว ดารุณี บุตรอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมทดสอบเครื่องเทอร์โมสแกน ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.