พิธีประดิษฐาน รูปหล่อสำริด พระยาวิชิตสงครามฯ (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
ข่าว ภูเก็ต

พิธีประดิษฐาน รูปหล่อสำริด พระยาวิชิตสงครามฯ (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.09 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงครามฯ (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) บนแท่นอนุสาวรีย์ ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

พระยาวิชิตสงคราม หรือ พระยาภูเก็จโลหเกษตรรารักษ์ (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) เป็นบรรพบุรุษตระกูล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นบุตรพระภูเก็จ (แก้ว) เจ้าเมืองภูเก็จเก่า (กะทู้) เป็นหลานปู่เจ้าเมืองถลาง หรือพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม (เจิม) พระยาวิชิตสงครามเป็นเจ้าเมืองภูเก็จสามรัชกาล คือ ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 3 ต่อเนื่องจนถึงรัชกาลที่ 5 ท่านได้บุกเบิกทำเหมืองแร่ดีบุกบริเวณรอบอ่าวทุ่งคา สมัยนั้นบ้านทุ่งคายังเป็นป่ารกร้าง และเป็นป่าชายเลนริมทะเลที่ยังไม่มีผู้คนอยู่อาศัย ท่านได้พัฒนาจัดตั้งเป็นบ้านเมือง ร้านค้าเจริญรุ่งเรือง มีประชาชนคับคั่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเป็นเมืองภูเก็จ (ใหม่) ที่บ้านทุ่งคา แทนเมืองภูเก็จเก่าที่กะทู้

พระยาวิชิตสงคราม เป็นบุคคลสำคัญผู้พัฒนาบ้านเมืองจากพื้นที่รกร้างกลายเป็นเมืองที่ทันสมัย มีการค้าขายแร่ดีบุกกับต่างชาติ และมีเงินส่งภาษีเข้าส่วนกลางเป็นจำนวนมาก จนได้รับศักดินา 10,000 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวบริเวณเชิงเขาโต๊ะแซะ เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด หน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งในสมัยนั้น ท่านได้สร้างวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ไว้บนที่ดินของท่าน

การสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม เกิดขึ้นจากความตั้งใจและความร่วมมือร่วมแรงของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อยกย่องเชิดชูและระลึกถึงคุณงามความดี พร้อมเผยแพร่ข้อมูลเกียรติคุณ ผู้ตั้งเมืองภูเก็ตและจะเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานชาวภูเก็ต รูปหล่อสำริดอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงครามฯ เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของ อ.สันติ พิเชฐชัยกุล ปฏิมากรคนไทยผู้มีผลงานในระดับโลก ซึ่งอนุสาวรีย์ประดิษฐาน ณ บริเวณหัวมุมด้านหน้าวัดวิชิตสังฆาราม โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และได้อัญเชิญรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงครามประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.