ขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนตำบลวิชิต ร่วมโครงการดนตรีบำบัด ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนตำบลวิชิต ร่วมโครงการดนตรีบำบัด ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุ และประชาชนชาวตำบลวิชิต ร่วมโครงการดนตรีบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสุขภาพกายใจอารมณ์และสังคม พัฒนาองค์ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ และเพื่อส่งเสริมความรู้รักสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ฝึกอบรมวันจันทร์

พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.