เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ตลาดนัดวัดเทพนิมิตร
ข่าว ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ตลาดนัดวัดเทพนิมิตร

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ตลาดนัดวัดเทพนิมิตร เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ตลาดนัดวัดเทพนิมิตร เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพื่อให้เป็นตลาดปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดวัดเทพนิมิตร ซึ่งจากการลงพื้นที่ ในครั้งนี้ พ่อค้าแม่ค้า และผู้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดวัดเทพนิมิตร ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การบริการเจลล้างมือให้บริการแก่ลูกค้า

ทั้งนี้ ทางตลาดวัดเทพนิมิตรได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอย ได้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้บริการที่ตลาด และล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.