ทต.วิชิต ร่วมประชุมวางแผนงานเตรียมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ร่วมประชุมวางแผนงานเตรียมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด

วันที่ 12 เมษายน 2564 นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นางสาวภัทรวรรณ เพ็ญสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมวางแผนงานเตรียมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย เทศบาลตำบลวิชิต

โดยแผนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบหน้าเพจประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวิชิตต่อไป

ในช่วงนี้ขอความร่วมมือประชาชน ดำเนินชีวิตประจำวัน โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่าเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนรอบข้าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.