ทต. วิชิต จัดโครงการสร้างความรู้ให้ชุมชนอย่างปลอดภัย
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิต จัดโครงการสร้างความรู้ให้ชุมชนอย่างปลอดภัย

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรู้ให้ชุมชนใช้ยาอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ สัจเดช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยมี ภญ. พิชชานันท์ เพ็งช่วย เภสัชกร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้งมาเป็นวิทยาการ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้ยาในชีวิตประจำวัน

ซึ่งทางเทศบาลตำบลวิชิตได้จัดโครงการครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชน อสม.หมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และประธานในเขตพื้นที่ตำบลวิชิตได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาให้ถูกจุดประสงค์ ลดการใช้ยาเกินความจำเป็น และตระหนักถึงการใช้ยาอันตรายที่มีอยู่ในทั่วไปตามร้านค้า จนหวังว่าประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวิชิตจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในชุมชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.