ทต.วิชิต จัดการประชุม ชี้แจงรายละเอียด การบรรพชาสามเณร
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดการประชุม ชี้แจงรายละเอียด การบรรพชาสามเณร

วันที่ 3 เมษายน 2564 จ่าเอกสมานมิตร เทพไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการบรรพชาสามเณร โดยมีเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.