ทต.วิชิต ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญวิทย์ สัจเดช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ พลังงานทดแทน ปศุสัตว์ แปลงนาข้าวสาธิต และผักปลอดสารพิษ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.