ทต.วิชิต กองสวัสดิการสังคม จัดพิธีเปิดโครงการร้อยรักถักดวงใจ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต กองสวัสดิการสังคม จัดพิธีเปิดโครงการร้อยรักถักดวงใจ

18 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลวิชิต โดยกองสวัสดิการสังคม จัดพิธีเปิดโครงการร้อยรักถักดวงใจ (รุ่นที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม

โครงการร้อยรักถักดวงใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมให้โอกาสผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้ตัดสินใจ เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ”

โดยจะเริ่มกิจกรรมการเรียนในวันที่ 18 ก.พ. ถึงวันที่ 8 เม.ย. 2564 รวม 15 ครั้ง โดยได้บรรจุหลากหลายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ อาทิ กิจกรรมด้านสาธารณสุข การคัดกรองโรค การป้องกันการหกล้มเพิ่มความยืดหยุ่นทางร่างกาย ป้องกันสมองเสื่อม กิจกรรมด้านอาชีพ การบูรฟักทองหอม กิจกรรมเรียนรู้ ICT กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การทำขนมเกี้ยมโก้ย เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.