เทศบาลตำบลวิชิต วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต และนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต โดยมีนายทิวา ลิ่มสงวน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวิชิต นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ นายรุ่งอรุณ อินทวงศ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวิชิต และนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวิชิต ได้ประจำการรับสมัครรับเลือกตั้ง โดยในวันสุดท้ายของการรับสมัคร มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต เขต 1 จำนวน 1 ราย คือ นายวันภิรักษ์ เอียดซ้าย ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคือ หมายเลข 9

เสร็จสิ้นเวลา 16.30 น. ของวันนี้ ถือเป็นการปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต และนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตอย่างเป็นทางการ โดยสรุปการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต เขต 1 มีจำนวนผู้สมัคร จำนวน 9 ราย เขต 2 มีจำนวนผู้สมัครจำนวน 7 ราย และผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จำนวน 1 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.