เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้และพ่นฆ่าเชื้อ
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้และพ่นฆ่าเชื้อ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้และพ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ครั้งที่ 1 ณ ถนนวิรัชหงส์หยก หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วม

โดยได้มีการแจกสื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้โรคโควิด-19 แจกหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ประชาชนผู้พักอาศัยในหมู่บ้าน ห้างร้าน และประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้

ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-14 และเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.