ทต.วิชิต จัดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เปิดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนราชการ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ความรู้แก่เยาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตรสำนึกแก่เยาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความสามัคคีและให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร นายพหล รงค์กุล อาจารย์ธิดารัตน์ คำล้อม ดร.สินีนาฏ พวงมณี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีโรงเรียนวัดเทพนิมิต โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.