ทต.วิชิต ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต โดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มอบหมายให้นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา โดยถือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง และเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนโดยรอบอีกด้วย

ในระยะนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากาผ้าตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาล้างมือด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และหมั่นสังเกตอาการ หากพบมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.