ตำบลวิชิต มอบสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าว ภูเก็ต

ตำบลวิชิต มอบสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 14.45 น. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการบริจาคจากประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิต โดยได้รวบรวมสิ่งของและส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.