ทต.วิชิต ต้อนรับ และ ประชุม โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ต้อนรับ และ ประชุม โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ ประธานศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต ฝ่ายนิติบัญญัติ คณะกรรมการผู้สูงอายุฯ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 นำคณะโดยนางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต และคณะ โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวิชิต แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พร้อมลงพื้นที่ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่บริการผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวิชิตด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.