ซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วิชิต
ข่าว ภูเก็ต

ซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.วิชิต

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วม

ซึ่งในการจัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ทั้ง 2 ศูนย์ ได้เรียนรู้วิธีการดับเพลิง และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่สามารถปฏฺบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นจริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.