ทต.วิชิต ร่วม สำนักงานอัยการ ฝึกอบรม กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ร่วม สำนักงานอัยการ ฝึกอบรม กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวันแก่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนายตะวัน สุขยิรัญ อัยการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอัยการสำนักงาน สคช. จังหวัดภูเก็ต ครู/นักเรียน โรงเรียนวัดเทพนิมิตร โรงเรียนวิชิตสงคราม และโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เข้าร่วม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.