ทต.วิชิต ดำเนินกิจกรรมในโครงการชุมชนต้นแบบ รักการคัดแยกขยะ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ดำเนินกิจกรรมในโครงการชุมชนต้นแบบ รักการคัดแยกขยะ

11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินโครงการชุมชนต้นแบบรักการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 “กิจกรรม ZERO SHOP ช็อปปันสุข แยก แลกไข่” ณ หมู่บ้านธินวุฒิ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยประชาชนผู้พักอาศัยหมู่บ้านธินวุฒิ 3 ได้นำขยะรีไซเคิล มาแลกกับไข่ไก่ ตามปริมาณขยะ ถือเป็นการนำร่องการดำเนินการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน และได้มีการจัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในชุมชนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.