ทต.วิชิต จัดโครงการชุมชนต้นแบบ รักการคัดแยกขยะ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการชุมชนต้นแบบ รักการคัดแยกขยะ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนวิลล่า 3 นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนต้นแบบรักการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งทางเทศบาลตำบลวิชิตได้มีนโยบาย Vichit Clean City เพื่อรณรงค์ ดูแลสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะ และทัศนียภาพที่ดีของพื้นที่ตำบลวิชิต เป็นพื้นที่สะอาด ปราศจากขยะ ทั้งนี้โครงการชุมชนต้นแบบรักการคัดแยกขยะในครั้งนี้ได้มีกิจกรรม Zero Shop ช็อปปันสุข (แยก แลกไข่) กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้ EM Ball และกิจจกรรม Big Cleaning day โดยให้ประชาชนในชุมชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน และบำบัดน้ำเสีย เพิ่มอินทรีย์วัตถุในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือบำบัดน้ำเสียในคูคลอง พร้อมทั้งทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่โดยรอบชุมชนวิลล่า 3 เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ รักษาความสะอาด เเละทำให้สภาพเเวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.