ทต.วิชิต ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลวิชิต เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.