ทต.วิชิต มอบหน้ากากผ้า ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลวิชิต ใช้ช่วงเปิดเรียน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต มอบหน้ากากผ้า ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลวิชิต ใช้ช่วงเปิดเรียน

24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายชาญวิทย์ สัจเดช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหน้ากากผ้า รวมกว่า 6,000 ชิ้น แก่ผู้อำนวยการ ตัวแทนครู โรงเรียนในเขตตำบลวิชิต เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับนักเรียนและคณะครูในช่วงการเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.