ทต.วิชิต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลวิชิต
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลวิชิต

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง บริเวณหมู่บ้านวิลล่าเจ้าฟ้า หมู่บ้านสวนหลวงเจ้าฟ้าโครงการ 3 ม.5 หมู่บ้านอนุภาษหลังสวนหลวง ม.4 เพื่อกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือด โรคชิกุนคุนย่า และโรคไวรัสซิก้า ซึ่งกำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

โดยเทศบาลตำบลวิชิตจะดำเนินการตามแผนพ่นหมอกควันและละอองฝอยระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563 ติดตามแผนการฉีดพ่นได้หน้าเพจประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งกำหนดการฉีดพ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและกระแสลมด้วย

ขอความร่วมมือประชาชนผู้พักอาศัยในพื้นที่หมู่บ้านหรือซอย ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุงลายในแต่ละวันปฏิบัติดังนี้

  • ก่อนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่น รบกวนประชาชนเก็บเสื้อผ้า สัตว์เลี้ยง ไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย
  • หากบ้านเรือนใดมีเด็กอ่อน หรือผู้สูงอายุ ให้จัดหาที่พักอื่นระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฉีดพ่น เพราะน้ำยาอาจทำให้ระคายเคืองผิวได้
  • บ้านเรือนใด ที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นในบ้านให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ได้
  • หากบ้านเรือนใดพบผู้ป่วยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ ให้รีบแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลตำบลวิชิต โทร.076-525100ต่อ 160-165 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.