ทต.วิชิต ขุดลอกคลอง แก้ปัญหาน้ำท่วมเพื่อประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ขุดลอกคลอง แก้ปัญหาน้ำท่วมเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. ที่คลองแสงจันทร์ ย่านชุมชนเทพอนุสรณ์ เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิตลงพื้นที่ขุดลอก และทำความสะอาดคูคลองในเขตตำบลวิชิต เพื่อกำจัดขยะ และวัชพืช ที่ขัดขวางทางน้ำ โดยทางเทศบาลตำบลวิชิตจะทำการขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ทั่วทุกแห่งของตำบลวิชิต เพื่อให้คลองแต่ละสายสารถระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมเขตตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.