ทต.วิชิต ออกพื้นที่มอบถุงอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ออกพื้นที่มอบถุงอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่มอบถุงอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (รอบที่ 2) ในเขตตำบลวิชิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยวันนี้ เป็นการลงพื้นที่แจกจ่ายรอบที่ 2 ในวันแรก เริ่มต้นด้วยการลงพื้นที่มอบทั้งเขตที่ 1 และเขตที่ 2 โดยเขตที่ 1 ลงมอบในพื้นที่หมู่ที่ 1 บริเวณ ซอยพูนทรัพย์ ซอยทวีทรัพย์ ซอยเจริญทรัพย์ หมู่บ้านรัตนา ซอยบ้านสวนเมืองทอง หมู่บ้านธารทอง 2 พื้นที่หมู่ที่ 6 บริเวณซอยทุ่งเจริญ 1-9 ซอยแสนเฟื่องฟู ซอยเฟื่องฟู ซอยนานาชาติ ซอยมะลิ หมู่บ้านพรพิพัฒน์ หมู่บ้านธารทอง 3 หมู่บ้านอิรวดี 1-2 ซอยเมืองทอง 1-5 ซอยงูเหลือม หมู่บ้านสุขสบาย หมู่บ้านชนกานต์บ่อแร่ ซอยฮกฮวด ซอยสามก๊ก ซอยเชี่ยวโสม หมู่บ้านเปี่ยมสุข หมู่บ้านน้ำใส ซอยสมบูรณ์ และพื้นที่หมู่ที่ 9 ซอยเมืองทองนอก ซอยซอยสุขสันต์ 1-3 ,1/1, 1/2 และเขตที่ 2 ลงมอบในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 โดยวันนี้ดำเนินการมอบถุงอุปโภคบริโภคไปกว่า 6,000 ถุง และจะดำเนินการมอบทุกวันจนกว่าจะครบทุกพื้นที่ในตำบลวิชิต

โดยกรณีผู้ประสงค์ขอรับถุงอุปโภค บริโภค (รอบ 2) ไม่ได้อยู่ที่บ้านพักอาศัยในขณะที่เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายถุงอุปโภค บริโภค โดยอาจเดินทางไปทำงาน หรือทำกิจธุระนอกบ้าน ทางเทศบาลไม่อนุญาตให้เพื่อนบ้านรับถุงอุปโภค บริโภคแทน โดยหากครัวเรือนใดยังไม่ได้รับ ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แล้วมาติดต่อขอรับด้วยตนเองได้ที่ อาคารตะเภาใหญ่ ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ในวันที่ 14–15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30–14.30น. เท่านั้น และหากไม่มาติดต่อขอรับในวันและเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลวิชิต จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักปลัดเทศบาล / งานประชาสัมพันธ์ โทร.076-525100 ต่อ 0/102/130/139

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.