ทต.วิชิต เปิดโครงการป้องกัน ลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ 2560
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต เปิดโครงการป้องกัน ลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ 2560

เทศบาลตำบลวิชิต เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี พลตำรวจเอกนิกร สมสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต กล่าวรายงาน โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรวิชิต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวิชิต อสม.ตำบลวิชิต รพ.สต.วิชิต รพ.สต.แหลมชั่น คณะกรรมศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต มูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ต อปพร.ตำบลวิชิต โรงพยาบาลดีบุก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลวิชิต นักเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลวิชิต และประชาชนตำบลวิชิต ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมืออีกทั้งการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.