ทต.วิชิต ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

วันนี้ (18 เมษายน 2563) ตั้งแต่เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่ โดยวันนี้ทยอยแจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ถุง รวมถุงยังชีพที่แจกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 18,000 ถุง โดยได้มีการแบ่งทีมปฏิบัติการแจกจ่ายออกเป็น 8 ทีม โดยออกแจกจ่ายในพื้นที่ดังนี้ เขต 1 บริเวณหมู่ที่ 1 ถนนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลวิชิต เขต 2 บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต หมู่บ้านพนาสนธิ์ ซิตี้ เทพอนุสรณ์ หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 5 และหมู่บ้านพฤกษาวิลล์เทพอนุสรณ์ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิต ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขอพี่น้องประชาชนโปรดเข้าใจ พื้นที่ในเขตตำบลวิชิตมีจำนวนครัวเรือนและประชากรเป็นจำนวนมาก เยอะกว่าพื้นที่ตำบลอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต เพราะฉะนั้นพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆรบกวนรอการแจกจ่ายถุงยังชีพในลำดับต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.