เทศบาลตำบลวิชิต แจกข้าวกล่องฟรี 300 กล่อง
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต แจกข้าวกล่องฟรี 300 กล่อง

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่สวนศรีภูวนาถ เทศบาลตำบลวิชิต แจกข้าวกล่อง 300 กล่อง แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID -19 โดยการรับข้าวกล่องฟรีจากทางเทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID -19 ต้องนำบัตรประชาชน และสวมหน้ากากอนามัย มาเพื่อลงทะเบียนรับข้าวกล่องคนละ 1 กล่อง และการเข้าแถวรับข้าวทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดจุดรับ เว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อคิวรับข้าว

สำหรับประชาชนในเขตตำบลวิชิตทั้งผู้ที่มีทะเบียนบ้านในตำบลวิชิต และประชากรแฝงจากจังหวัดอื่น สามารถลงทะเบียนขอรับข้าวกล่องผ่านทาง http://www.phuket-vichit.go.th หรือสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ เทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.