ทต.วิชิต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต ฝึกอบรม ปฏิบัติการ จิตอาสา
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต ฝึกอบรม ปฏิบัติการ จิตอาสา

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมระเง็ง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น พัฒนาระบบปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง โดยได้รับเกียรติจากนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ผู้นำชุมชน จิตอาสา และสื่อมวลชนเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 โดยในวันที่ 11 มี.ค. 2563 จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยและการปฐมพยาบาล และในวันที่ 12 – 13 มี.ค. 2563 จะเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสถานการณ์จำลอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.