ทต.วิชิต จัดการประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดการประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2563 เวลา 11.00 น.เทศบาลตำบลวิชิต จัดการประชุมหารือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกิจการสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายวิเศษ สบายจิตต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้างานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมประชุมฯ

โดยในที่ประชุม ได้มีการรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวิชิต พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำในบ่อน้ำที่ได้มีการขุดไว้ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง รวมถึงการเตรียมการขุดบ่อน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลวิชิต และได้มีการจัดซื้อถังน้ำพร้อมขาตั้ง เพื่อเตรียมสำหรับการติดตั้งในบริเวณพื้นที่ๆได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

ทั้งนี้ หากหมู่บ้านหรือชุมชนใดในเขตตำบลวิชิต ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ น้ำไม่ไหล สามารถแจ้งเรื่องมายังเทศบาลตำบลวิชิตได้ เพื่อประสานทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ที่งานป้องกันฯ โทร.076-252-199 หรืองานประชาสัมพันธ์ฯ โทร 076-525100 ต่อ 0 หรือ 102

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.