ทต.วิชิต ร่วมลงพื้นที่การทำประชาคมหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 3
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ร่วมลงพื้นที่การทำประชาคมหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมลงพื้นที่การทำประชาคมหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 (บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านธินวุฒิ) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสำราญ ยุคุณธร ปลัดอำเภอเมืองฝ่ายความมั่นคง นายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายจิรันธนิน ศรีสกุลจรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายอุดม นกศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต และผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 เข้าร่วม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.