ทต.วิชิต เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองกะทู้
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองกะทู้

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองกองแผนและงบประมาณ อบจ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ ณ บริเวณเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.ชัยอนันท์ สิทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในพิธี

เทศบาลเมืองกะทู้ เป็นหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการบริการประชาชน ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาล และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่มุ่งเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเพิ่มขึ้นของประชาชนผู้รับบริการในอนาคต การก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้แห่งใหม่ ที่ยึดเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของเมือง จัดสร้างเป็นอาคารชิโนโปรตุกีสประยุกต์ เป็นหลักฐานที่แสดงเป็นประจักษ์ถึงความโดดเด่นทั้งศักยภาพการบริหารจัดการ และการให้ความสำคัญของวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งยึดโยงวิถีชีวิตของประชาชนให้เป็นพลังการพัฒนาร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.