เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมระเงง เทศบาลตำบลวิชิต นายสมยศ วิจักรขนาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการ สังคมไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เข้าร่วม

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ ที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ทางเทศบาลตำบลวิชิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำ โครงการสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้ด้านดารต่อต้านการทุจริต สามารถพัฒนาให้เป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.