ทต.วิชิต​ จัด โครงการ สานพลังสตรีตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต​ จัด โครงการ สานพลังสตรีตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่​ 28​ มกราคม​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.​ ที่อาคารตะภาใหญ่​ นายกรีฑา​ โชติวิชพิพัฒน์​ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต​ เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต​ โดยมีนางสาววารุณี งานทัศนานุกูล​ ประธานคณะกรรมการสตรีตำบลวิชิต​ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต​ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต​ หัวหน้าส่วนราชการ​ และประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิต​ เข้าร่วม

“สร้างความเสนอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย ร่วมสร้างชาตินำสมัย” คำกล่าวนี้เป็นวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บทบาทหน้าที่ของสตรีไทย มีความสำคัญมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สตรีมิใช่มีบทบาทหน้าที่เป็นเพียงภรรยา และมารดาที่เลี้ยงบุตรอยู่กับบ้านเท่านั้น แต่มีสตรีจำนวนไม่น้อย ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบหน้าที่การงานเช่นเดียวกับผู้ชาย ดังนั้น สตรีจึงเป็นทรัพยากรที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต จึงจัดทำโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลวิชิต และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผนงานด้านสตรีจะขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีในตำบลวิชิตต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวิศัยทัศน์ทาง ยุทธศาสตร์พัฒนาสตรีได้กำหนดไว้ 5 แนวทาง​

1.ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคระหว่างชาย หญิง
2.เสริมพลัง เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรีทุกกลุ่ม
3.พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรี
4.กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงในสตรี
5.สร้างความเข้มแข็งของกลไก กระบวนการพัฒนาสตรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.