ทต.วิชิต จัดโครงการ สร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการ สร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 08.00 น. ที่อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ได้มีการจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งผู้นำชุมชน และสนับสนุนแผนชุมชน ประจำปี 2563 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำชุมชน และการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งจัดแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและจัดการชุมชนด้วยตัวเอง รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “กองทุนสวัสดิการสังคม” โดยวิทยากรจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิต “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต” โดยนางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี “การสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน สู่วิสาหกิจชุมชน” และเรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.