ทต.วิชิต จัดโครงการรณรงค์ด้านการป้องกันการทุจริต
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการรณรงค์ด้านการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 08 ม.ค.2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมระเงง เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ด้านการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรจากเทศบาลตำบลวิชิต จำนวน 60 คน เข้าร่วม

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มั่งมุ่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมที่มั่นคง ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร และบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน: ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.