ทต.วิชิต จัดประกวดกระทงใบตอง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดประกวดกระทงใบตอง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (งบประมาณ พ.ศ.2563) ณ อาคารตะเภาน้อย เทศบาลตำบลวิชิต โดยมีการแบ่งการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ประเภทประถมศึกษา ประเภทมัธยมศึกษา และประเภทชุมชนในเขตตำบลวิชิต โดยมีนายศักย์กมล ขรรค์วิไลกุล รองประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายสมพร โสตถิรวราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต เป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับทีมผู้เข้าประกวด

ผลการประกวด ประเภทประถมศึกษา ชนะเลิศ ทีมนาบอนทีมเวิร์ค รองชนะเลิศอันดับ1 ทีมนาบอน Number one และรองชนะเลิศอันดับ๒ ทีมเรารักนาบอน ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ทีมวัดเทพนิมิตร 2 รองชนะเลิศอันดับ1 ทีมวัดเทพนิมิตร 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมอ.บ.รวมพลังประเภทและประเภทชุมชนในเขตตำบลวิชิต ชนะเลิศ ทีมชุมชนมะขามคู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชุมชนศักดิเดช ซ.9 ร่วมใจพัฒนา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมชุมชนสะพานหิน 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.