ทต.วิชิตประชุม คณะกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิตประชุม คณะกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่​ 6​ พ.ย.2562 เวลา10.00​ น. ณ ห้องประชุมกิจการสภา ชั้น 2​ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี เทศบาลตำบลวิชิต ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสสมศักดิ์ บุญแก้ว เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานเข้าร่วมการประชุมฯ โดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุย และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ และรายละเอียดการดำเนินโครงการถนนเด็กเดิน ในช่วงเดือนธันวาคม พร้อมรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก อีกทั้งได้ร่วมพิจารณา เกณฑ์การรับสมัครเด็กและนักเรียนปฐมวัย ทั้ง 2 ศูนย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิตด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.