ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ข่าว ภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (กิจกรรมโลกสวยด้วยมือหนู) นำนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต ลงพื้นที่หาดอ่าวยน หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กๆ ด้วยการร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้นอกสถานที่ให้เด็กๆ ได้พบกับธรรมชาติ รวมไปถึงได้นำน้องๆไปเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ด้วย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.