ทต.วิชิต​ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต​ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่​ 19​ ส.ค.2562​ เวลา 14.00 น. นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น๓ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นำโดย ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล และคณะผู้ประเมิน โดยทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้มีการนำเสนอโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 3​ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต (อาหารเม็ดจากขยะอินทรีย์) โครงการสุขกาย สุขใจ ณ เขาล้อม และโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน บริเวณถนนขวาง หมู่ที่ 3​ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งการตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และกลุ่มผู้นำชุมชน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะผู้ประเมินด้วย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.