ทต.วิชิต  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ งบประมาณ  2560
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ งบประมาณ 2560

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวเปิด นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ ประธานศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงาน โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกองสวัสดิการและสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต หน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ รพ.สต.บ้านแหลมชั่น รพ.สต.วิชิต สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิต และประชาชนตำบลวิชิต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ทต.วิชิต  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.