ทต.วิชิต จัดโครงการโภชนาการสมวัย
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการโภชนาการสมวัย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 เวลา 09.30 น. ที่อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการ โภชนาการสมวัย โดยมีนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายสมยศ วิจักรขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ ในตำบลวิชิต เข้าร่วม

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครอบครัวในด้านโภชนาการรวมทั้งส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการโดยได้กำหนดกิจกรรมให้ความรู้เป็นฐานกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยและสร้างสายใยในครอบครัวโดยได้จัดโครงการบูรณาการร่วมกันสร้างโครงการดังนี้

1.โครงการโภชนาการสมวัย
2.โครงการศูนย์สาม วัยรักแห่งครอบครัว
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาและเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.